All Ears Groningen

All Ears wil jou graag een luisterend oor bieden als je tegen problemen aanloopt. In sommige situaties is een enkel gesprek met een luisterend oor echter niet toereikend. Als je vastloopt, psychische klachten hebt of misschien wel eens denkt aan suïcide, helpen wij je graag de hulp te zoeken die je nodig hebt. Hieronder vind je een overzicht van verschillende instanties die jou wellicht verder zouden kunnen helpen.

All Ears would like to offer you a listening ear if you find yourself confronted with problems. But in certain situations a single talk with a ‘listening ear’ is just not enough. If you get seriously stuck, have psychological complaints or are perhaps occasionally toying with the idea of ending it all, we would like to help you finding and getting the professional help you need. Below you find a list of organizations that might help you further.

Studentenwerker
Student worker

Heb je geen ernstige psychische klachten, maar helpt één gesprek bij All Ears je niet genoeg? Dan kan je een vervolgafspraak maken met één van onze studentenwerkers. Kijk voor meer informatie hier; voor een afspraak kan je hier contact opnemen.

If you do not have serious psychological complaints but feel you need more than just one talk at All Ears, you can make a follow-up appointment with one of our student workers. For more information you can go here; for an appointment you can contact us here.

Studieadviseur
Study advisor

Als je studiegerelateerde klachten hebt, dan kan een studieadviseur van jouw faculteit jou wellicht helpen. Voor een overzicht van de studieadviseurs per faculteit klik hier.

If you have course-related complaints, one of the study advisors of your own faculty may be able to be of assistance. For a list of study advisors, categorized by faculty, click here.

Psycholoog
Psychologist

Als je vastloopt en psychische klachten hebt waar je zelf niet uitkomt, kan een psycholoog je helpen. Als je studeert aan de RUG kun je bij het Student Service Center (SSC) terecht voor kortdurende hulp, maximaal 5 gesprekken. Te denken valt aan studie-gerelateerde problematiek, stressklachten, angst, of somberheid. Wanneer bij de intake blijkt je niet in aanmelding komt voort kortdurende hulp dan wordt je via de huisarts doorverwezen naar langdurige of meer gespecialiseerde hulp buiten het SSC. Student Service Center: klik hier voor de website van SSC

If you get stuck and are suffering from serious psychological complaints that you yourself cannot handle, a psychologist might be able to help you. Students registered at the University of Groningen may contact the Student Service Center (SSC) for short-term help (5 sessions maximum) on course-related problems, stress complaints, anxiety or dejection and gloominess. When at the intake it appears you are not eligible for short-term help, you will be referred to long-term or specialized help outside SSC via your GP. Student Service Center: click here for the website of SSC

Huisarts
General practitioner

Wees je ervan bewust dat de universiteitspsychologen van de RUG alleen tijdens kantooruren beschikbaar zijn en vooral gericht zijn op hulp bij studie gerelateerde problemen. Bij acute, ernstige psychische problemen kan het SSC niet de juiste hulp bieden. De huisarts kan je doorverwijzen naar de GGZ. Ook als je niet aan de RUG studeert en een psycholoog zoekt, is de huisarts degene die je naar een psycholoog kan verwijzen. Neem in noodgevallen contact op met je huisarts. Als je bang bent dat je jezelf iets aan zult doen bel dan 0900-0113, of ga naar https://www.113.nl/ voor hulp bij suïcidepreventie. Ook als je iemand kent die (mogelijk) suïcidaal is kun je contact opnemen met 113.

Please be aware that the RUG psychologists are only available during office hours and that their primary focus is on course-related problems. The SSC is not geared to handle cases of acute, serious psychological problems. Your GP can give you a referral to the GGZ (basic mental health care). If you are not registered at the University of Groningen and need to see a psychologist, again the GP is the one to ask for a referral. In emergencies please contact your GP. If you are in crisis or afraid you may hurt yourself, please call 0900-0113, or go to https://www.113.nl/ for help with suicide prevention. When you know someone who is (possibly) suicidal you can also contact 113.