All Ears Groningen

Inloopspreekuur
Iedere woensdag van 14 tot 16 uur in kamer 1314.012 (Harmoniegebouw, onder de bogen)
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
9712 EK Groningen

Walk-in hours
Every Wednesday from 2 to 4 pm in room 1314.012 (Harmonie building, under the arches)
Faculty of Law
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 26
9712 EK Groningen


Afspraak:
Appointment:

Als je buiten het inloopspreekuur een afspraak wilt maken, stuur dan een bericht met behulp van onderstaand formulier. Je kunt daarin - als je daar behoefte aan hebt - aangeven als je specifieke voorkeuren hebt, bijvoorbeeld met betrekking tot de taal waarin of de problematiek waarover je met de studentenwerker zou willen spreken of met betrekking tot de persoon van de studentenwerker (man/vrouw of een specifiek persoon). We mailen je zo snel mogelijk en in elk geval binnen drie werkdagen terug. Als je je verhaal kwijt wilt zonder een face-to-face afspraak, dan is dat ook goed. Je mag je verhaal ons dan toesturen met behulp van onderstaand formulier.

If you want to make an appointment outside walk-in hours, please send a message by completing the form below. You can state your specific preferences - if you wish - as regards language, the kind of problem to be discussed or the gender or identity of the student worker (man/woman or a particular person). We will reply to your e-mail as soon as possible, but at any rate within three working days. If you want to tell your story without a face-to-face appointment, then that is quite all right, too: please use the form below and send it to us.

Uiteraard mag je ook een mail sturen naar: info@allearsgroningen.nl.

Of course you can also send a mail directly to: info@allearsgroningen.nl.